+91 9167144127 ,   7715949299

smswfoundation.2195@gmail.com

Present Activity

HOME > ACTIVITY > Present

CULTURAL PROGRAMME

Cultural Dance Programme

Organised By : Nanda S. Suvarna

Anchor : Vasant N. Suvarna

STAGE PROGRAMME

STAGE PROGRAMME

Website inauguration

Shri DR. Shrikant Ekanath Shinde

Chief Guest : Shri Gopal R. Landge

GRATEFUL MOMENT

"Pay Tribute to INDIA'S Brave" Soldiers for Their Honest Service to the nation

  • Shri Vithal Ramchandra Kadam
  • Shri Namdev Narayan Kadam
  • Shri Sitaram Gangaram Gujjar
  • Shri Vilas Athamaram Ghag

YAKSHAGHANA

Shri Ayyappa Yaksha Kala Pratistana (Badagu)

SUDHARSHANA VIJAYA & MAYAPURI